Istoric si perspective

Societatea S.C. Termoficare Oradea SA este unicul operator local care gestionează rețeaua de transport și distribuție a energiei termice din Municipiul Oradea.

Termoficare Oradea a fost înființată în anul 2013 prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea cu nr. 493 din 27 iunie 2013.

Acționarii Termoficare Oradea sunt: Primăria Municipiului Oradea, care deține 99% din acțiuni și Primăria Comunei Sânmartin, care deține 1% din acțiuni.

Angajamentul Termoficare Oradea este cel de a răspunde așteptărilor tuturor clienților săi prin asigurarea confortului termic, precum și dezvoltarea unor servicii noi care să vină în sprijinul clienților noștri.

Termoficare Oradea se află din punct de vedere administrativ în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea. Prin contracul de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termică, gestionăm 219.5 km de rețea termică, astfel:

   • Rețea termică primară – 77 km
   • Rețea termică secundară – 142,5 km.

De asemenea, avem în administrare un număr de 149 de puncte termice. Deservim aproximativ 61.344 de apartamente, 226 de instituții publice (școli, licee, grădinițe, Municipalitatea), precum și un număr de 1937 de agenți economici (instituții bancare, unități de producție etc.).

Structura clienților noștri este următoarea:

   • Asociații de proprietari – 808
   • Apartamente în blocuri – 61.344
   • Case – 3619
   • Instituții publice – 226
   • Agenți economici – 1937

În vederea atingerii obiectivelor de eficiență energetică, este în derulare proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operațional Sectorial Mediu. El presupune reabilitarea și modernizarea a 17.5 km din rețeaua primară de alimentare cu energie termică din Oradea, respectiv magistralele 1 și 3, cu ramificații și racorduri din aceste magistrale la punctele termice din zonele de locuințe adiacente aflate mai ales în zona cartierului Rogerius. Prin reabilitarea rețelei vor fi înlocuite conductele existente cu conducte noi în sistem preizolat, care vor fi montate în majoritate direct în pământ, pe un strat de nisip, dar şi aerian pe stâlpii de beton existenți, urmărindu-se reducerea pierderilor de căldură din conducte. De asemenea, vor fi instalate vane noi de secționare (cu acționare electrică sau manuală) în cămine de vane noi sau reabilitate şi va fi instalat un sistem de semnalizare și alarmare a avariilor conductelor.