Istoric

Dezvoltare durabilă, grijă pentru viitor

Societatea Termoficare Oradea S.A. a fost înființată în anul 2013 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.493 din 27          iunie 2013, și este unicul operator local ce gestionează rețeaua de transport și distribuție a energiei termice din Municipiul Oradea.

Acționarii Societății Termoficare Oradea S.A. sunt:
- Primăria Municipiului Oradea, care deține 99% din acțiuni
- Primăria Comunei Sânmartin, care deține 1% din acțiuni.
  
Angajamentul Societății Termoficare Oradea S.A. este de a răspunde așteptărilor tuturor clienților săi prin asigurarea confortului termic,         precum și dezvoltarea unor servicii noi care să vină în sprijinul clienților noștri.
  

Sistemul centralizat de încălzire

Soluția competitivă pentru încălzirea căminului tău

Societatea Termoficare Oradea S.A. se află, din punct de vedere administrativ, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea. 
  
Prin contracul de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termică gestionăm 232.5 km de rețea termică,            astfel:
 - Rețea termică primară - 86,25 km;  

 - Rețea termică secundară - 146,25 km.
  De asemenea, avem în administrare un număr de 183 de puncte termice. 
  
Deservim aproximativ 66552 de apartamente, precum și un număr de 2008 agenți economici (instituții bancare, unitați de producție,                etc.), inclusiv instituții publice (școli, licee, grădinițe, Municipalitatea).
  

Structura clienților noștri este următoarea:  

- Asociații de proprietari: 839;  

- Apartamente în blocuri: 66552;  

- Case: 4252;  

- Agenți economici, inclusiv Instituții publice: 2008;

În vederea atingerii obiectivelor de eficientă energetică, este în derulare proiectul de Reabilitare a sistemului de termoficare urbană la            nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice                cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operațional Sectorial Mediu.