Ajutoare de caldură

Documentație referitoare la acordarea de ajutoare de încălzire pentru sezonul 2019-2020:    
1.Condițiile și modalitatea de acordare a ajutoarelor de încălzire a locuinței
2.Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea de ajutor încălzire
3.Documente necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

 

4.Lista cu bunuri care conduc la excluderea acordării de ajutor de încălzire
5. Plajele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică - sezonul rece 01 noiembrie 2019 - 31 martie 2020     
                  
B. Codificările necesare completării declarației pe propria răspundere; vezi aici :    
1.Lista_coduri_scări_de_bloc_Oradea    
2.Lista_coduri_scări_de_bloc_Sânmartin    
3.Lista_coduri_scări_de_bloc_Băile_Felix
  
Compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energia termică se acordă conform modificărilor aduse de Ordonanța
de Urgență nr. 70 / 31.08.2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 629 / 02.09.2011 și potrivit Hotărârii pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70 / 31.08.2011.

Puteți consulta legislația completă privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități
pentru plata energiei termice în secțiunea Legislație a site-ul nostru.