Eliberare avize

1. Aviz coexistenta / amplasament

Documente necesare:

 • Cerere (nume, prenume, adresa beneficiarului, adresa amplasamentului,telefon, fax);
 • Actul de identitate;
 • Extras Carte Funciara;
 • Certificat de Urbanism;
 • Fisa tehnica;
 • Plan de incadrare in zona 1:5000;
 • Plan de situatie 1:500 sau 1:1000 – 3 exemplare.

 

2. Aviz de racordare

Documente necesare:

Dupa ce ati obtinut Solutia tehnica de racordare de la Termoficare Oradea, documentatia de racordare poate fi intocmita de orice proiectant de reţele termice.

La cerere, in limita disponibilitatii, Termoficare Oradea poate intocmi documentatia tehnica pentru obtinerea Avizului de racordare, in baza unui contract de prestari de servicii.

 • Cerere de racordare (cerere tip) care va cuprinde:
  • numele, prenumele, adresa, telefonul (fax, e-mail) solicitantului – persoana fizică;
  • numele persoanei juridice, adresa, telefonul (fax, e-mail), persoana de contact;
  • obiectul solicitarii de racordare;
  • copie dupa actul de identitate;
  • extras carte funciara.
 • Documentatie tehnica aferenta avizului de racordare, care trebuie sa dupa caz, urmatoarele:
  • Memoriu tehnic;
  • Breviar de calcul;
  • Chestionar energetic;
  • Plan de incadrare in zona 1:5000;
  • Plan de situatie 1:500 sau 1:1000;
  • Schema mijloacelor de masura a energiei termice;
  • Sectiune transversala prin retea;
  • Planul istalatiilor interioare – in cazul racordarii la reteaua de distribuţie;
  • Schema punctului termic - in cazul racordării la reţeaua de transport.