Audiențe

Cererea de înscriere în audiență se poate depune la Biroul Unic din incinta Primăriei Oradea, camera 9, strada Piața Unirii, nr.3,
sau se poate transmite prin fax 0259467762 / e-mail relatii@termoficareoradea.ro, cu cel puțin o zi înainte de data solicitată pentru audiență.
 

Renunțarea la audiența programată:

 Solicitanții sunt rugați să comunice cel mai târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei la care este programată audiența asupra faptului că se află în imposibilitatea de a se prezenta, solicitând (după caz) reprogramarea la o dată ulterioară.
  

Program audiențe:
  
MARȚI, între orele 10:00 - 12:00

Director General, ing. Călin UNGUR
  
MIERCURI, între orele 10:00 - 12:00

Director Economic, ec. Nadia HAȘ
  
LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI, VINERI, între orele 10:30 - 15:30

Director Comercial, ing. Dan Cristian CREȚU
   
JOI între orele 14:00 - 15:00

Inginer Șef Exploatare Rețele, ing. Tiberiu Gheorghe CORNEA