Inventariere SET

Inventarierea SET - link trimitere cerere de inventariere SET
Lucrările privind majorarea / reducerea suprafeței echivalente termic - SET / respectiv înlocuirea coloanelor de distribuție se executa doar în afara sezonului de încălzire în perioada 1 mai - 30 septembrie. 
Cererea privind inventarierea SET se depune începând cu data de 1 aprilie, până cel târziu, la de data de 31 august.
  
Modificările instalațiilor interioare se pot realiza prin:
 1. Majorarea suprafeței echivalentă termic (SET) - aceasta se poate face doar cu respectarea următoarelor condiții cumulative:
  - acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontală, cât și pe verticală;
  - acordul scris al asociației de proprietari, concretizat prin Hotărâre a Adunării Generale;
  - notificarea în scris a operatorului, cu cel puțin 30 de zile înainte;
  - existența unei documentații tehnice avizate de către operator.

 2. Reducerea suprafeței echivalentă termic (SET) - aceasta este permisă numai până la limita SET-ului din proiectul inițial al instalației            de încălzire a imobilului.

 Orice reducere a SET-ului sub limita stabilită prin proiectul inițial poate fi considerată deconectare prin prisma efectelor pe care le                   produce.
   
 3. Înlocuirea coloanelor de distribuție a agentului termic - aceasta se face doar pe baza unui proiect tehnic avizat de furnizor, în vederea           eliminării efectelor nedorite ce pot apărea ca urmare a unor lucrări neautorizate.


Modificările instalațiilor interioare se pot face doar cu respectarea condițiilor mai sus amintite, indiferent de forma adoptată.
  
Serviciile de inventariere SET se vor factura astfel:
 - Tarif inventariere suprafață radiantă componentă fixă: 31,94 - 38,00 lei

 - Tarif inventariere suprafață radiantă componentă mobilă 1 cameră: 5,89 - 7,00 lei-

 - Tarif inventariere suprafață radiantă componentă mobilă 2 camere: 8,40 - 10,00 lei

 - Tarif inventariere suprafață radiantă componentă mobilă 3 camere: 11,77 - 14,00 lei

 - Tarif inventariere suprafață radiantă componentă mobilă 4 camere: 15,13 - 18,00 lei
 - Tarif inventariere suprafață radiantă componentă mobilă cu mai mult de 4 camere: 24,37 - 29,00 lei


Aceste tarife reprezintă cheltuieli privind deplasarea, verificarea și întocmirea procesului verbal de inventariere.