Reziliere contract

- Cerere de reziliere - link către cerere
- Dovada plății la zi
- Semnarea acordului de reziliere a contractului de furnizare energie termică - link către formular

 Notă: În funcție de motivul pentru care se solicită rezilierea contractului la documentele menționate mai sus se vor anexa și documentele   justificative care au condus la rezilierea contractului
 (exemplu: certificat de deces al titularului de contract / contractul de vânzare-cumpărare în cazul înstrăinării imobilului / contractul de   închiriere în cazul închirierii locuinței / spațiului, etc.)